AD-271-1-2/2019 „Opracowanie treści multimedialnych do wystawy w ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20,21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie – ETAP III” w ramach projektu „Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie.”

ZNAK SPRAWY AD-271-1-2/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-06-28 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Pełna dokumentacja postępowania oraz

  • informacja z otwarcia ofert z dnia 28 czerwca 2019 r.
  • zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30 lipca 2019 r.

dostępna jest na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1623144,ad-271-1-22019-opracowanie-tresci-multimedialnych-do-wystawy-w-ramach-inwestycji-pn-przebudowa-i-roz.html

RPO - logotypy