AD 271-1-3/2019 Roboty budowlane „Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci”

ZNAK SPRAWY AD 271-1-3/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-02-18 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Pełna dokumentacja postępowania
oraz:
Wyjaśnienia na zapytania dotyczące treści SIWZ opublikowane 8.02.2019
Załącznik nr 2e – schemat oszklenia – przekroje – korekta opublikowana 8.02.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 14.02.2019
Zmiana SIWZ opublikowana 14.02.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 20.02.2019
Zmiana SIWZ i wyjaśnienia na zapytania do SIWZ opublikowane 20.02.2019
Załącznik nr 1 przedmiar robót korekta z 15.02.2019
załącznik nr 2 przedmiar robót wyposażenie i uzupełnienie z 15.02.2019
informacja z otwarcia ofert z dnia 25.02.2019
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 28.02.2019

dostępna jest na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1552475,ad-271-1-32019-roboty-budowlane-modernizacja-i-adaptacja-budynku-pokoszarowego-na-cele-regionalnego-.html

 

RPO - logotypy projektowe