AD-271-1-4/2019 Roboty budowlane “Rozbudowa zewnętrznych sieci ciepłowniczych i teletechnicznych wraz z przyłączami dla budynków MOT na Rynku w Tarnowie”

ZNAK SPRAWY AD-271-1-4/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-05-15 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Pełna dokumentacja postępowania
oraz informacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2019
oraz zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 27.05.2019

dostępna jest na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1594746,ad-271-1-42019-roboty-budowlane-rozbudowa-zewnetrznych-sieci-cieplowniczych-i-teletechnicznych-wraz-.html