AD 271-1-7/2019 (ZP 51/2018) Usługi: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci”

ZNAK SPRAWY AD 271-1-7/2019 (ZP 51/2018)

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-09-12 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Pełna dokumentacja postępowania
oraz:
zmiana treści SIWZ z dnia 9.09.2019
informacja z otwarcia ofert z dnia 12.09.2019
zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25.09.2019

dostępne są na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1655361,ad-271-1-72019-zp-512018-uslugi-pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-przy-realizacji-inwestycji-p.html

RPO - logotypy