AD-271-1-8/2019 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego systemu alarmowego (SSWiN) w obiekcie Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Gmach Główny, Rynek 20 – 21”

ZNAK SPRAWY AD-271-1-8/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-12-18 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Pełna dokumentacja postępowania oraz

informacja z otwarcia ofert z dnia 18.12.2019 r.
zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 27.12.2019 r.

dostępna jest na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1698708,ad-271-1-82019-przetarg-nieograniczony-na-realizacje-zadania-pn-wykonanie-uslugi-ochrony-fizycznej-m.html