AD-271-1-2/2020 USŁUGI: „Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych (SSWiN) w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie”

ZNAK SPRAWY AD-271-1-2/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-12-15 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Pełna dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie:

https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1852719,ad-271-1-22020-uslugi-wykonanie-uslugi-ochrony-fizycznej-mienia-i-osob-oraz-monitoringu-elektroniczn.html

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Agencja Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych ”CERBER” sp. z o. o.
ul. Braci Saków 5,
33-100 Tarnów

na kwotę: 418 464,45 zł brutto