Gmina Dobczyce: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część V: Dostawa wyposażenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

ZNAK SPRAWY 635833-N-2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-01-15 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

 

Projekt Skansenova - logotypy