ZP 26/2018 Roboty budowlane “Restauracja, konserwacja i rewitalizacja Zagrody Felicji Curyłowej w Zalipiu – relokacja zabytkowej Chaty Stefanii Łączyńskiej” cz. VII w ramach projektu „SKANSENOVA– systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

ZNAK SPRAWY ZP 26/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-06-08 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Pełna dokumentacja postępowania
oraz:
– wyjaśnienia na zapytania dotyczące treści SIWZ z dnia 2018-06-04
– informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-06-08
– zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-07-13

dostępne są na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1453535,zp-262018-roboty-budowlane-restauracja-konserwacja-i-rewitalizacja-zagrody-felicji-curylowej-w-zalip.html

Projekt Skansenova - logotypy