ZP 45/2018 Roboty budowlane “Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci”

ZNAK SPRAWY ZP 45/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-12-03 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Pełna dokumentacja postępowania
oraz:
zmiana treści SIWZ opublikowana 28.11.2018
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 28.11.2018
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 6.12.2018
zmiana treści SIWZ opublikowana 6.12.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 14.12.2018
Zmiana treści SIWZ opublikowana 14.12.2018
zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia do zapytania do SIWZ opublikowane 18.12.2018
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 18.12.2018
załączniki nr 1-14 do wyjaśnień do zapytania do SIWZ opublikowane 18.12.2018
Zmiana treści SIWZ opublikowana 21.12.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 21.12.2018
Wyjaśnienia do zapytania do SIWZ opublikowana 28.12.2018
Załącznik nr 1 – SCHEMAT KONCEPCJI OSZKLENIA WIDOK Z GÓRY ORAZ Z BOKU
Załącznik nr 2 – RZUT DACHU KOREKTA
Informacja z otwarcia ofert 04.01.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 4.01.2019

dostępne są na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1515876,zp452018-roboty-budowlane-modernizacja-i-adaptacja-budynku-pokoszarowego-na-cele-regionalnego-centru.html

 

RPO - logotypy projektowe