Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część VIII: Nadzory inwestorskie i autorskie (powtórzenie cześć VIII.IV i VIII.V nadzory autorskie)

ZNAK SPRAWY 505934-N-2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-01-24 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Projekt Skansenova - logotypy