Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część I: Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych

ZNAK SPRAWY 538092-N-2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-07-10 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Informacje o postępowaniu oraz załączniki dostępne na stronie:
http://muzeum.sacz.pl/strony_przetargi/skansenova-systemowa-opieka-nad-dziedzictwem-w-malopolskich-muzeach-na-wolnym-powietrzu-realizowanego-w-ramach-osi-viii-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020-czesc-i-remon/

 

Projekt Skansenova - logotypy