Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część VIII: Nadzory inwestorskie i autorskie

ZNAK SPRAWY 604206-N-2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-10-27 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania
pn: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu
część VIII: Nadzory inwestorskie i autorskie
– opublikowana 27 października 2017 r.

 

Projekt Skansenova - logotypy