ZP27/2017 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja i poszerzenie funkcji muzealnych Muzeum Dwór w Dołędze cz. VI w ramach projektu SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

ZNAK SPRAWY ZP27/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-09-06 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane