ZP46/2017 Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZP46/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-12-19 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Na stronie https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1393632,zp-462017-przetarg-nieograniczony-wykonanie-uslugi-ochrony-fizycznej-mienia-i-osob-oraz-monitoringu-.html dostępna jest pełna dokumentacja postępowania.
oraz:
Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty