ZPP 45/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Nadzór inwestorski na zadaniu pn.: Remontu instalacji systemów zabezpieczeń elektronicznych (systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu sygnalizacji alarmowania pożarowego oraz systemu telewizji dozorowej) na Zamku w Dębnie w ramach zadania pn.: Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Muzeum w Zamku w Dębnie – Etap I.

ZNAK SPRAWY ZPP 45/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-12-05 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: Pracownia projektowa MAREL Marek Kubik, ul. Tarnowska 84, 33-206 Luszowice