ZPP016/2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

ZNAK SPRAWY ZPP016/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-05-10 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

W postępowaniu ZPP16/2017 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki