ZPP04/2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostawę publikacji i materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

ZNAK SPRAWY ZPP04/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-03-07 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

W postępowaniu ZPP04/2017 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, Ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek