ZPP08/2017 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 na zamówienia pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU BON KULTURY

ZNAK SPRAWY ZPP08/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-03-31 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: Agnieszka Grela z Tarnowa.