ZPP13/2017 – Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP13/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-09-19 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: „Nana Project” Sp z o.o. ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów.