ZPP18/2017 – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Ochrona imprez kulturalnych Muzeum Okręgowego w Tarnowie w 2017 r

ZNAK SPRAWY ZPP18/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-05-15 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

W postępowaniu ZPP18/2017 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Agencja Ochrony VIP PATROL s.c., ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepołomice