ZPP28/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU BON KULTURY

ZNAK SPRAWY ZPP28/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-09-05 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Postępowanie unieważnione – brak ofert.