ZPP37/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn.: Usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie – wydruk plansz PCV do wystawy Historia winiarstwa na polskim biegunie ciepła.

ZNAK SPRAWY ZPP37/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-10-30 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Solvent Studio Dorota Synowiecka-Wysocka, Ul. Szkolna 4/3 05-870 Błonie