ZPP39/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn.:Usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie – wydruk plansz PCV do wystawy Na bister/Nie zapomnij

ZNAK SPRAWY ZPP39/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-11-27 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: PPHU Janusz Ciosek, Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45,98-300 Wieluń.