ZPP42/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn.: Usługi poligraficzne dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie – wydruk plansz PCV do ekspozycji towarzyszącej warsztatom muzealnym w ramach programu Bon Kultury

ZNAK SPRAWY ZPP42/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-11-30 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: BRAND STUDIO Monika Samoraj, ul. E. Dembowskiego 14/4, 02-784 Warszawa.