ZPP43/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1579) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WARSZTATÓW MUZEALNYCH W RAMACH PROGRAMU BON KULTURY

ZNAK SPRAWY ZPP43/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-11-30 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: Anna Bielak, Swoszowa 143, 38-246 Szerzyny.