Do zadań Oddziału Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, w szczególności należy:

  1. opieka nad stałą ekspozycją oraz wystawami czasowymi udostępnianie ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych w Oddziale,
  2. utrzymanie w nienagannym stanie budynku, terenu wokół budynku oraz pomieszczeń Oddziału,
  3. bieżąca obsługa zwiedzających w Oddziale,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym zbiorom w czasie ich udostępniania i prowadzenia prac porządkowych w Oddziale,
  5. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o stałą ekspozycję Oddziału, obsługa wydarzeń organizowanych w Oddziale, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb odbiorców w zakresie dostępności.

Więcej informacji o Oddziale znajdziesz TUTAJ.