Do zadań Oddziału Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu, w szczególności należy:

  1. udostępnianie ekspozycji stałej w Oddziale,
  2. utrzymanie w nienagannym stanie budynku, terenu wokół budynku oraz pomieszczeń Oddziału,
  3. bieżąca obsługa zwiedzających w Oddziale,
  4. obsługa wydarzeń organizowanych w Oddziale,
  5. współpraca z gminnymi i powiatowymi instytucjami kultury oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie uczestnictwa w projektach edukacyjnych i kulturalnych w Oddziale.

Więcej informacji o Oddziale znajdziesz TUTAJ.