Koryznówka to zwyczajowa nazwa drewnianego domu wzniesionego w połowie XIX w. przez Joannę i Leonarda Serafińskich między zamkiem i klasztorem w Wiśniczu. Obecnie w części domu mieści się Muzeum biograficzne Jana Matejki, który przyjeżdżał tu często w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. do szwagrostwa Serafińskich.

W Wiśniczu powstawały liczne rysunki artysty, przedstawiające drewnianą zabudowę Wiśnicza przed pożarem w 1863 r., zamku a także rodzinne karykatury. Starszy od Matejki o 19 lat Leonard Serafiński, był przyjacielem i opiekunem duchowym malarza, czego liczne dowody zostały zachowane na Koryznówce. Rodzina Serafińskich od kilku pokoleń otacza opieką pamiątki związane z osobą autora Bitwy pod Grunwaldem. Zapoczątkowała to córka Leonarda – Stanisława Serafińska (1856-1924), która sławnego wuja darzyła wielkim uczuciem. Dała temu wyraz w pamiętnikach pisanych na Koryznówce, a wydanych w 1955 r. przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie pt. „Wspomnienia rodzinne”. W okresie międzywojennym rodzinne pamiątki były udostępniane i wypożyczane na wystawy lub do publikacji. Przez lata II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej na Koryznówce mieszkali Ludmiła i Tomasz Serafińscy, prowadząc tu działalność konspiracyjną i udzielając schronienia ukrywającym się osobom (Witold Pilecki). Tomasz Serafiński w pierwszych latach powojennych rozpoczął akcję społecznego, sezonowego udostępniania zwiedzającym matejkowskich pamiątek i wnętrz Koryznówki. Po jego śmierci (1966 r.) rodzina kontynuując tę działalność rozpoczęła w 1976 roku remont budynku, w dokończeniu którego pomogła ekipa pod kierunkiem prof. Alfreda Majewskiego, prowadząca prace na wiśnickim zamku.

W 1981 r. na Koryznówce staraniem rodziny zostało otwarte Muzeum pamiątek po Janie Matejce, działające na podstawie porozumienia pomiędzy właścicielami i Muzeum Okręgowym w Tarnowie jako jego Oddział.

Koryznówka położona w bezpośrednim sąsiedztwie zamku jest licznie odwiedzana przez turystów, którzy doceniają atmosferę przepojoną patriotyzmem i tradycją polskiego domu.

Muzeum organizuje doroczny Turniej wiedzy o życiu i twórczości Jana Matejki, w którym uczestniczą uczniowie szkół z gminy Nowy Wiśnicz, a także sesje popularnonaukowe o Janie Matejce i jego dziełach.


Dane kontaktowe Muzeum Pamiątek po Janie Matejce