Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach (Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
Kierownik:
Janusz Skicki


telefon:
+48 14 6797040


e-mail:


Adres:
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
33-122 Wierzchosławice 698