Do zadań Oddziału Muzeum – Ratusz Galeria Sztuki Dawnej, w szczególności należy:

  1. udostępnianie ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych w Oddziale,
  2. utrzymanie w nienagannym stanie budynku, terenu wokół budynku oraz pomieszczeń Oddziału,
  3. bieżąca obsługa zwiedzających w Oddziale,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym zbiorom w czasie ich udostępniania i prowadzenia prac porządkowych,
  5. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o stałą ekspozycję Oddziału, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb odbiorców w zakresie dostępności,
  6. realizacja zadań Koordynatora Dostępności prowadzonych w Muzeum,
  7. obsługa wydarzeń organizowanych w Oddziale,
  8. archiwizowanie informacji medialnych dotyczących działalności Muzeum oraz organizowanych w Muzeum wystaw czasowych.

Więcej informacji o Oddziale znajdziesz TUTAJ.