Do zadań Oddziału Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, w szczególności należy:

  1. udostępnianie ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych w Oddziale,
  2. utrzymanie w nienagannym stanie budynku, terenu wokół budynku oraz pomieszczeń Oddziału,
  3. bieżąca obsługa zwiedzających w Oddziale,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym zbiorom w czasie ich udostępniania i prowadzenia prac porządkowych w Oddziale,
  5. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o stałą ekspozycję Oddziału, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb odbiorców w zakresie dostępności,
  6. obsługa wydarzeń organizowanych w Oddziale,
  7. podejmowanie działań w zakresie organizacji cyklicznych wydarzeń kulturalnych integrujących środowisko lokalne,
  8. współpraca z instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie aktywizowania grup społecznych wykluczonych z obiegu kultury w Oddziale.

Więcej informacji o Oddziale znajdziesz TUTAJ.