Do zadań Filii Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu, w szczególności należy:

  1. udostępnianie ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych w Filii,
  2. utrzymanie w nienagannym stanie budynków, terenu wokół budynków oraz pomieszczeń Filii,
  3. bieżąca obsługa zwiedzających w Filii,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym zbiorom w czasie ich udostępniania i prowadzenia prac porządkowych w Filii,
  5. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o stałą ekspozycję Filii, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb odbiorców w zakresie dostępności,
  6. obsługa wydarzeń organizowanych w Filii.

Więcej informacji o Oddziale znajdziesz TUTAJ.