Łódź (tablica)

Tło historyczne

Zob. Łódź – kuźnia (pomnik, wystawa)

Zob. też Łódź (mural) – Dzieci Bałut

Opis upamiętnienia

W 2012 r. na murze cmentarza żydowskiego w Łodzi odsłonięto tablicę pamiątkową z tekstem w językach polskim, romskim i niemieckim. Podczas uroczystości był obecny m.in. Rudolf Sarközy, przedstawiciej Sintów austriackich. Społeczność żydowską reprezentował m.in. Symcha Keller, ówczesny przewodniczący Rady Religijnej Związ­ku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Data odsłonięcia

18.01.2012

Adres

Cmentarz żydowski, Zmienna, 91-719 Łódź

Lokalizacja

51°47’49.8″N 19°29’09.8″E

Materiały

Adam Bartosz, Cygański obóz w Litzmanstadt Getto. Pamięć Zagłady, „Studia Romologica”, 2012, nr 5, s. 253-256; http://www.studiaromologica.pl/wp-content/uploads/pdf/studia_romologica-5-2012-Bartosz.pdf

Galeria

 

Dodaj komentarz