Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów (wydarzenie)

Opis upamiętnienia

W tarnowskim Muzeum Okręgowe w Tarnowie, przy stałej wystawie Romowie-historia-kultura narodziła się też idea organizowania dorocznego Taboru Pamięci Romów, który po raz pierwszy wyruszył spod muzeum w 1996 roku. Z czasem ten rekonstruowany tradycyjny tabor, złożony z zabytkowych cygańskich wozów i towarzyszących im współczesnych pojazdów, będący swoistym rodzajem pielgrzymki, stał się zdarzeniem o dużym znaczeniu w skali międzynarodowej. Z przerwą w okresie 2003-2006, wędruje końcem lipca drogami Małopolski, odwiedzając miejsca związane z romską martyrologią. W Taborze biorą udział zarówno Romowie, jak i romscy sympatycy, przyjaciele i wszyscy, którzy nawet przez przypadek do Taboru dołączą, aby wraz ze stałymi uczestnikami projektu przeżywać pamięć Zagłady, ale też poznawać romskie tradycje, rekonstrukcję taborowego życia, folklor, zaprzyjaźniać się przy wieczornych cygańskich ogniskach.

Dla młodych Romów projekt ma charakter głęboko edukacyjny, jest okazją do spotkania ze starszymi, posłuchania dawnych opowieści, bodaj „dotknięcia” taborowego żywota, przejechania się w muzealnym wozie cygańskim, spotkania innych Romów. Dla starszych jest to często okazja do nostalgicznych wspomnień i snucia opowieści zapamiętanych z lat wędrówek. Dla miejscowej ludności zetknięcie się z barwną, przyjazną, życzliwą grupą Romów to interesujące doświadczenie pozytywnie wpływające na wizerunek Romów, nadal w społeczeństwie polskim nasycony nierzadko bardzo negatywnymi skojarzeniami. Wędrowny Tabor Pamięci odwiedza nie tylko miejsca związane z martyrologią Romów, ale dla podkreślenia wspólnoty tragicznych losów, zatrzymuje się też przy pomnikach upamiętniających los polskich Żydów i Polaków chrześcijan. Z Tarnowa Tabor zmierza różnymi drogami do Bielczy, Borzęcina, Szczurowej i Żabna, do miejsc upamiętnionych krwią pomordowanych Romów – po Małopolskim Szlaku Martyrologii Romów.

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Adam Bartosz.

Materiały

Adam Bartosz, Tabor Pamięci Romów. Roma Caravan Memorial (album), Tarnów 2003, ss. 72

Frank Roosendaal, Moving people. People who moves me / Ludzie w ruchu. Ludzie którzy mnie poruszają, Tarnów 2011, ss. 84

Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów [w:] Romopedia.pl

Galeria

Dodaj komentarz