Oranienburg – Sachsenhausen (elementy wystawy)

Tło historyczne

Obóz pod Oranienburgiem istniał od 1936 r. do 22.04.1945 r. Był obozem szkoleniowym dla wysoko postawionych władz SS, szkolił się w nim m.in. Rudolf Höss (późniejszy komendant obozu Auschwitz). Początkowo był obozem pracy, podczas której umierali z wycieńczenia więźniowie: Polacy, Niemcy, Sowieci, Cyganie, następnie również Żydzi. Początkowo był obozem dla „nie-politycznych” (także dla dzieci, świadków Jehowy, homoseksualistów i in.). W Sachsenhausen lekarze SS przeprowadzali zbrodnicze eksperymenty medyczne na więźniach, kończące się często śmiercią lub kalectwem. W 1941 r. na jeńcach sowieckich przeprowadzono próby gazowania w zaadaptowanych do tego celu ciężarówkach, których potem używano m.in. w ośrodku zagłady Kulmhof i w KL Majdanek. W 1942 r. zbudowano komorę gazową, krematoria i izbę przeznaczoną do egzekucji przez rozstrzelanie.

W Sachsenhausen znajdował się też słynny chodnik testowania obuwia, po którym na zróżnicowanym podłożu (rozmaity kamień, beton, żużel, cegła, asfalt, żwir i in.) dzień i noc więźniowie szli w marszu, który nieraz kończył się dla nich śmiercią, testując podeszwy dla niemieckiego wojska.

Z 60 000 więźniów w samym Sachsenhausen oraz 20 000 w podobozach (dane na 1945 r.) przy wyzwoleniu zostało 3000. Pozostałych popędzono w Marszach Śmierci do innych obozów, m.in. Mauthausen-Gusen i Bergen-Belsen lub zamordowano.

Opis upamiętnienia

Wystawa planszowa z dziejów obozu, na murze. Znajdują się tam także informacje o prześladowaniach Romów i Sintów, m.in. sylwetce Sinto, Rudolfa Atscha, artysty.

Napisy

Jęz. niemiecki, angielski

Inicjator

Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen (Miejsce Pamięci i Muzeum Sachsenhausen)

Adres

Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Str. der Nationen 22, 16515 Oranienburg, Niemcy
+49 3301 2000

Lokalizacja

52°46’03.0″N 13°15’35.6″E

Galeria

Dodaj komentarz