Essen (tablica)

Opis upamiętnienia

Tablica znajduje się na skrzyżowaniu ulic Schlenhofstraße i Reckhammerweg, na wysepce zieleni, porośniętej krzewami (irga?). Tablica znajduje się niemal naprzeciw wejścia do kompleksu uniwersyteckiego, po drugiej stronie ulicy mieści się również restauracja grecka.

Tablica metalowa z grawerowanym i poczernionym napisem osadzona jest na konstrukcji na kształt pulpitu. Pot tekstem w jęz. niemieckim znajduje się herb miasta Essen.

Napisy

Niem.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden etwa 220.000 Sinti und Roma aus Deutschland und dem deutsch besetzten Europa von den Nationalsozialisten ermordet. In Polen, der Sowjetunion und Jugoslawien erschossen die Einsatzgruppen der SS, deutsche Polizeiformationen und Wehrmachtseinheiten zehntausend Sinti und Roma. Andere wurden in Ghettos und Vernichtungslager wie Lódz, Belzec, Chelmno und Treblinka umgebracht. Allein im “Zigeunerfamilienlager” in Auschwitz-Birkenau kamen etwa 20.000 der dort seit März 1943 zusammengepferchten Sinti und Roma ums Leben. Sie stammten aus elf europäischen Ländern.

Über das Schicksal der aus Essen deportierten Sinti und Roma ist wenig bekannt. Zahlreiche lebten im Segeroth. Dort befand sich in der Schlenhofstraße ein „Zigeunerlager”, das im Rahmen der Sanierung des Segerothviertels 1937 aufgelöst wurde. 1938 wurden etwa 100 Sinti und Roma aus dem Segeroth fortgebracht und in einem Lager am Nordrand der Stadt untergebracht. Einige wurden bereits 1938 in Konzentrationslager deportiert. Andere wurden 1940 in das deutsch besetzte Polen verschleppt. Dutzende wurden 1943 in das „Zigeunerfamilienlager” in Auschwitz-Birkenau deportiert, dort überlebten nur einzelne.

Tłum.

Podczas II wojny światowej zostało zamordowanych około 220 000 Cyganów z Niemiec i Europy, okupowanej przez niemieckich narodowych socjalistów. W Polsce, Związku Radzieckim i Jugosławii, Einsatzgruppen SS, niemiecka policja i wojsko zastrzelili dziesięć tysięcy Romów. Inni zginęli w gettach i obozach zagłady, takich jak Łódź, Bełżec, Chełmno nad Nerem i Treblinka. Tylko w tzw. „rodzinnym obozie cygańskim” na terenie KL Auschwitz-Birkenau zabito 20 000 Romów i Sintów, których masowo zaczęto tam zwozić od marca 1943 r. Pochodzili z jedenastu krajów Europy.

Niewiele wiadomo o losach Sinti i Romów deportowanych z Essen. Wielu mieszkało w Segeroth, gdzie przy Schlenhofstraße do 1937 istniał „obóz cygański”, zlikwidowany z powodu remontu dzielnicy. W 1938 r. około 100 Sinti i Romów zostało zabranych z Segeroth i umieszczonych w obozie na północnych obrzeżach miasta. Część z nich deportowano do obozów koncentracyjnych już w 1938, inni zostali wysłani do okupowanej przez Niemców Polski w 1940 r. Dziesiątki deportowano do Zigeunerfamilienlager w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Przetrwało tylko kilka osób.

Data odsłonięcia

1990

Adres

Róg Schlenhofstraße i Reckhammerweg, 45141 Essen, Niemcy

Lokalizacja

51°27’54.6″N 7°00’29.3″E
51.465167, 7.008139

Galeria

Dodaj komentarz