Zasław (memorial)

Historical background / inscriptions

 

At the foot of the hill, adjacent to the labour camp in Zasław, which is also a place of tragic death for many people, there is an information board, which is in a sense a commemoration itself (visitors put flowers and candles next to it on the ceremonies related to various anniversaries or memorial days).

In Polish:

TABLICA PAMIĘCI POMORDOWANYM

1940 – 1949

ZIEMIA TEJ GÓRY JEST PRZESIĄKNIĘTA KRWIĄ

I ZAWIERA PROCHY TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

NASZEGO KRAJU: ŻYDÓW, ROMÓW I POLAKÓW

POMORDOWANYCH W LATACH 1940 – 1949,

OFIAR NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY W OKRESIE

HITLEROWSKIEJ OKUPACJI. JEST GROBEM I

POMNIKIEM NARODOWYM. W ROKU 1941 UTWORZONO

W ZAKŁADZIE NA TERENIE FABRYKI GETTO DLA

ŻYDÓW I CYGANÓW Z MIAST I OKOLIC SANOKA,

RYMANOWA, BRZOZOWA, KROSNA, JASŁA, USTRZYK,

CHYROWA I SŁOWACJI W CELU MARTYROLOGII

I EKSTERMINACJI. ROZSTRZELIWANIA ŻYDÓW BYŁY

PLANOWANE, SYSTEMATYCZNE I ODBYWAŁY SIĘ

U PODNÓŻA TEJ GÓRY ORAZ NA GÓRZE OBOK

CMENTARZA, GDZIE BYLI GRZEBANI.

OSTATECZNA LIKWIDACJA GETTA NASTĄPIŁA

W 1943 ROKU, ZGINĘŁO TU OKOŁO

17 TYSIĘCY LUDZI. W PRZEWAŻAJĄCEJ

WIĘKSZOŚCI ŻYDÓW. W ROKU 1943 OKUPANT

HITLEROWSKI W CELU ZATARCIA ZBRODNI

LUDOBÓJSTWA, PRZED OPUSZCZENIEM KRAJU

DOKONAŁ EKSHUMACJI KREMACJI ZWŁOK

W KREMATORIUM PRZEWOŹNYM.

TABLICE TĄ POSTAWIONO W 50-LECIE

LIKWIDACJI GETTA DLA UTRWALENIA PAMIĘCI

I PRZESTROGI PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

ODDAJMY CZEŚĆ ZMARŁYM TRAGICZNIE I USZANUJMY

MIEJSCE UŚWIĘCONE KRWIĄ POMORDOWANYCH.

 

Translation:

A PLAQUE IN MEMORY OF THE MURDERED

1940 – 1949

THIS MOUNTAIN’S SOILD IS SOAKED WITH BLOOD

AND CONTAINS ASHES OF THOUSANDS OF RESIDENTS

OF OUR COUNTRY: JEWS, THE ROMA AND POLES

MURDERED IN THE YEARS 1940 – 1949,

THEY WERE VICTIMS OF NAZIST CRIMES DURING

GERMAN OCCUPATION. IT IS A TOMB AND

A NATIONAL MEMORIAL. IN 1941, A GHETTO WAS ESTABLISHED

FOR JEWS AND GYPSIES FROM CITY AND NEIGHBOURHOOD OF SANOK,

RYMANOWA, BRZOZÓW, KROSNO, JASŁA, USTRZYKI,

CHYRÓW AND SLOVAK IN THE FACTORY AREA

FOR MARTYROLOGY AND EXTERMINATION.

THE SHOOTINGS OF JEWS WERE

PLANNED, SYSTEMATIC AND HAPPENED

AT THE FOOT OF THIS MOUNTAIN AND ON THE MOUNTAIN NEAR

THE CEMETERY WHERE THE VICTIMS WERE THEN BURIED.

THE ULTIMATE LIQUIDATION OF THE GHETTO TOOK PLACE

IN 194. 17 THOUSAND PEOPLE. DIED HERE, MOST OF THEM JEWS.

IN 1943, THE NAZI OCCUPYING FORCES, IN ORDER TO ERASE TRACES OF

GENOCIDE, EXHUMED ADN BURNED THE BODIES

OF THE MURDERED VICTIMS IN A MOBILE CREMATORIUM

BEFORE LEAVING THE COUNTRY.

THESE PLAQUES WERE PLACED ON THE 50TH ANNIVERSARY

OF THE LIQUIDATION OF THE GHETTO TO PRESERVE THE MEMORY

AND AS A REMINDER FOR FOR FUTURE GENERATIONS.

LET US HONOUR THOSE WHO WERE TRAGICALLY MURDERED

AND PAY RESPECT TO THEM IN THIS PLACE

WHICH WAS SANCTIFIED BY THE BLOOD OF THE MURDERED.

 

Description of commemoration

On top of the hill (you can reach it by following the road towards the cemetery) there is a car park with information boards. From the car park, freshly renovated stairs lead to the central square with the memorial, which was unveiled in 1963. Previously there were pits where bodies of hundreds of murdered Jews, Poles, Lemkos (Ruthenians) and Gypsies were buried.

The surface of this huge grave is levelled, and a wide paved path leads to the memorial. The monument itself has the form of a stone wall on the top of which there are figures of two people, presumably prisoners. Those figures are quite symbolic, with the contours barely marked, as they are formed of thick, steel, bent bars. They seem to be escaping through the wall.

On the memorial, there is a plaque cast from metal alloy, on which there is no detailed information about the Gypsy victims.

The founder of the monument is the Sanok branch of the ZBoWiD (Association of Fighters for Freedom and Democracy).

Inscriptions

 

The monument:

In Polish:

– W HOŁDZIE – / POMORDOWANYM W LATACH OKUPACJI / OFIAROM HITLEROWSKIEGO BARBARZYŃSTWA / OBELISK TEN W MIEJSCU KAŹNI / ZBUDOWAŁO KOŁO / ZBoWiD PRZY SFA W SANOKU // GRUDZIEŃ 1963

Translation:

– IN HONOUR  / OF THE MURDERED IN THE YEARS OF OCCUPATION / VICTIMS OF NAZI BARBARISM / THIS OBELISK AT THE EXTERMINATION SITE / WAS ERECTED BY / ZBoWiD AT SFA [SANOK BUS FACTORY] IN SANOK // DECEMBER 1963

Date of the unveiling

1963

Author

Initiator

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) [Association of Fighters for Freedom and Democracy] at Sanocka Fabryka Autobusów (SFA – Autosan – Sanok Bus Factory)

Address

  1. Fabryczna [Fabryczna Street], Zasław

 

Location

Zasław – memorial

49°31’10.4″N 22°16’38.8″E

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d647.5360555279111!2d22.27689282922464!3d49.519552869339726!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDMxJzEwLjQiTiAyMsKwMTYnMzguOCJF!5e0!3m2!1spl!2sus!4v1479815095738″ width=”400″ height=”350″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>

Gallery

Leave a Reply