Jena (tablica)

Tło historyczne

Pierwsza tablica, metalowa, została zainstalowana na dworcu w Jenie West w roku 1988. W 1990 r. zastąpiono ją nową, kamienną. Napis pozostał ten sam, lecz dodano słowa „Roma und”.

Opis upamiętnienia

Na zabytkowym dworcu kolejowym w Jenie Zachodniej, od strony peronów, do ceglanej ściany przykręcono białą, granitową tablicę pamiątkową, która informuje, że z tego miejsca zostali deportowani do obozów koncentracyjnych prześladowani z powodu rasy mieszkańcy miasta.

Tablica posiada wypiaskowaną i pomalowaną na czarno inskrypcję w języku niemieckim. W obu górnych rogach znajdują się symbole: po lewej gwiazda Dawida z wpisaną w środek stylizowaną na gotyk literą „J” (Juden), po prawej zaś odwrócony trójkąt z literą „Z” wewnątrz (Zigeuner; symbol, którym oznaczano Cyganów w obozach koncentracyjnych). Pomiędzy nimi mieści się zakres czasowy: 1933-1945, a poniżej incipit dedykacji „Zum Gedenken” (‘Pamięci…’).

Tablica przykręcona jest na kolumnie, na której opierają się dwa łuki ponad dwoma wejściami z peronu do budynku dworca. Poniżej umieszczono blok z ociosanego piaskowca, przeznaczony n kwiaty, wieńce i znicze.

Napisy

Niem.

1933-1945 // Zum Gedenken / an unsere Jenaer Mitbürger, / die rassisch verfolgten / Juden, Roma und Sinti, / die von hier aus in die / faschistischen Todeslager / deportiert wurden.

Tłum.

1933-1945. Ku pamięci naszych współmieszkańców Jeny, Żydów, Romów i Sinti, którzy z powodów rasowych zostali stąd deportowani do daszystowskich obozów śmierci.

Data odsłonięcia

1988 / 1990

Inicjator

Jenaer Kulturbund (mieszkańcy Jeny, w tym grupy kościelne, zaangażowane w działania kulturalne miasta)

Adres

Dworzec kolejowy Jena West – od strony peronów
Westbahnhofstraße 13, 07745 Jena, Niemcy

Lokalizacja

50°55’23.5″N 11°34’41.4″E
50.923180, 11.578178

Materiały

Endlich, Stefanie/Goldenbogen, Nora/u. a.: Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Band II, Bonn 1999, S. 839.

http://gedenkorte.sintiundroma.de/index.php?ortID=40

Galeria

Dodaj komentarz