Wuppertal (tablica, Friedrich-Engels-Allee)

Opis upamiętnienia

Na froncie budynku głównej siedziby policji w mieście Wuppertal znajduje się tablica z pleksi, która przybliża losy m.in. Żydów i Cyganów. Druga, odsłonięta rok później, poświęcona jest policjantowi Paulowi Kreberowi, i mieści się wewnątrz budynku policji.

Paul Kreber, zmarły w 1989 r. policjant, służył się m.in. tym, że w czasach nazistowskich próbował pomagać Cyganom.

Napisy

Niem.

Wir wollen nicht vergessen! Am 1. September 1939 wurde das neu erbaute Polizeipräsidium Wuppertal bezogen. Neben dem Polizeigefängnis befand sich in diesem Gebäude bis 1945 auch die örtliche Dienststelle der Geheimen Staatspolizei.

Die Gestapo inhaftierte, verhörte und misshandelte hier Menschen, die aus politischen, religiösen, rassistischen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt wurden. Zu den Opfern gehörten Sozialdemokraten, Kommunisten, Angehörige der Kirchen und anderer Religionsgemeinschaften, Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle und ausländische Zwangsarbeiter. Viele von ihnen kamen von hier direkt in die Konzentrationslager.

Zwischen 1941 und 1944 organisierte die örtliche Gestapo sechs Massentransporte. Etwa 1.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus Wuppertal, Remscheid und Solingen und umliegenden Städten wurden in Ghettos und Vernichtungslager deportiert und dort ermordet.

Der Polizeipräsident Wuppertal, 1. September 1999.

Tłum.

Nie chcemy o tym zapomnieć! 1 września 1939 w to miejsce, do nowo wybudowanego budynku została przeniesiona policja miasta Wuppertal. Oprócz więzienia policyjnego mieściła się tu również do 1945 r. siedziba tajnej policji.

Gestapo aresztowało, przesłuchiwało i maltretowało prześladowanych ze względów politycznych, religijnych, rasistowskich lub ideologicznych. Ofiarami byli socjaldemokraci, komuniści, członkowie kościołów i innych wspólnot religijnych, Żydzi, Cyganie, homoseksualiści i zagraniczni robotnicy przymusowi. Wielu z nich stąd trafiło do obozów koncentracyjnych.

W latach 1941-1944 miejscowe gestapo zorganizowało sześć masowych transportów. Około 1000 żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci z Wuppertal, Remscheid i Solingen oraz okolicznych miasteczek zostało deportowanych do gett i obozów zagłady i tam zamordowanych.

Komendant Policji Wuppertal, 1 września 1999.

 

Tablica upamiętniająca Paula Krebera:

Niem.

Paul Kreber // War von 1940 bis 1943 beim Erkennungsdienst der Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Wuppertal tätig. // Unter Einsatz seines Lebens und das seiner Familie bewahrte er im Frühjahr 1943 mehrere Wuppertaler Sinti-Familien vor der Deportation in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, indem er Befehle nicht ausführte und den Verfolgten zur Flucht verhalf. // 1988 wurde Paul Kreber auf Vorschlag des Zentralrates der Deutschen Sinti und Roma das Bundesverdienstkreuz verliehen. // Sein außerordentlicher Mut zum Handeln soll uns allen zum Vorbild für Zivilcourage und Menschlichkeit dienen.

Tłum.

Paul Kreber – w latach 1940-43 pracował jako detektyw w wydziale kryminalnym policji w Wuppertal. Wiosną 1943 r., ryzykując życie własne i rodziny, ocalił kilka rodzin Sintów z Wuppertalu, ratując ich przed deportacją do Auschwitz – nie wykonując tym samym rozkazów i pozwalając prześladowanym uciec.

W 1988 r. Paul Kreber został odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec – na wniosek Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów w Heidelbergu.

Jego niezwykła odwaga powinna służyć nam wszystkim za wzór odwagi cywilnej i model człowieczeństwa.

Data odsłonięcia

1.09.1999 (Paul Kreber: 1.12.2000)

Inicjator

Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal (Miejsce Spotkań – Stara Synagoga Wuppertal)

Adres

Wuppertaler Polizeipräsidium, Friedrich-Engels-Allee 228, 42285 Wuppertal, Niemcy

Lokalizacja

51°15’45.5″N 7°10’36.4″E
51.262639, 7.176778

Materiały

http://gedenkorte.sintiundroma.de/index.php?ortID=86

http://gedenkorte.sintiundroma.de/index.php?ortID=87

http://zentralrat.sintiundroma.de/

Galeria

Dodaj komentarz