Lohheide – Bergen-Belsen (makieta)

Zob. też Lohheide – Bergen-Belsen (tablica, mur)

Zob. też Lohheide – Bergen-Belsen (elementy wystawy)

Tło historyczne

Zob. Lohheide – Bergen-Belsen (obóz)

Romowie i Sinti są również wspomniani na tablicy-makiecie w KL Bergen-Belsen, położonej w miejscu części kobiecej obozu. Część ta początkowo przeznaczona na obóz przejściowy dla kobiet, z czasem stała się miejscem internowania dla kobiet, zwłaszcza z Polski i Węgier, dla Żydówek, ale i Polek przywiezionych tutaj po Powstaniu Warszawskim. Od grudnia 1944 r. Niemcy zaczęli tu więzić także inne ofiary: ponad 10 000 kobiet i dzieci, należących do więźniów politycznych, Żydów oraz Romów i Sintów, którzy przybywali w marszach śmierci i transportach z różnych stron. W związku z tym część kobieca obozu została rozszerzona w styczniu 1945 r.

Opis upamiętnienia

O makiecie wspominamy ze względu na to, że osobno wymienia ona transporty cygańskie, właściwie – grupy Romek i Sintic, które przybywały do obozu kobiecego w Bergen-Belsen. Nie jest to sensu stricto oddzielne upamiętnienie, ale też nie stanowi ono jedności z pomnikiem centralnym, kierując uwagę konkretnie w stronę Cyganów.

Inicjator

Miejsce Pamięci Bergen-Belsen

Adres

Bergen-Belsen Memorial (Gedenkstätte Bergen-Belsen), Anne-Frank-Platz, 29303 Lohheide, Niemcy

http://bergen-belsen.stiftung-ng.de

+49 5051 4759200

Lokalizacja

52°45’33.4″N 9°54’15.6″E
52.759278, 9.904333

Galeria

Dodaj komentarz