Mechelen – Kazerne Dossin (tablica)

Zob. też Mechelen – Kazerne Dossin (elementy wystawy)

Zob. też Mechelen – Kazerne Dossin (miejsce pamięci)

Opis upamiętnienia

Na budynku dzisiejszego Miejsca Pamięci Kazerne Dossin i należącego do niego Centrum Dokumentacji – na zewnętrznej ścianie, po prawej stronie od głównego wejścia znajdują się dwie tablice pamiątkowe. Jedna poświęcona Żydom – druga, po prawej, Romom i Sintom.

W 2017 r. trwał tam remont, dlatego nie można było zobaczyć samego Miejsca Pamięci oraz Centrum Dokumentacji.

Tablica poświęcona Cyganom to prosta kamienna płyta, na której napis w języku niderlandzkim i francuskim wykonany jest w prostym kroju czcionki szeryfowej, wersalikami, wypukłymi w stosunku do tła tablicy.

Napisy

(Nider.)

SLACHTOFFERS VAN / VOOROORDELEN / EN DISCRIMINATIE / ROMS, MANOESJEN, / WOONWAGENBEWONERS

(Fr.)

VICTIMES DES / PREJUGES ET DE / LA DISCRIMINATION / ROMS, MANOUCHES, / GENS DU VOYAGE

(Nider./Fr.)

3 JUNI/JUIN 1995

Tłum.

Ofiarom uprzedzeń i dyskryminacji: Romom, Manuszom, Wędrowcom

Data odsłonięcia

3.06.1995

Inicjator

Miejsce Pamięci Kazerne Dossin

Adres

Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen, Belgia

https://www.kazernedossin.eu/

Lokalizacja

51°02’03.5″N 4°28’42.6″E

(między 3 a 4 oknem od głównego wejścia na prawo. Budynek Archiwum Miejskiego i centrum dokumentacji Kazerne Dossin)

Materiały

https://www.kazernedossin.eu/

Galeria

Dodaj komentarz