Wspomnienie śp. Andrzeja Cetery

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Andrzeja Cetery, archeologa, konserwatora zabytków, który niestrudzenie bronił wartości historycznych i estetycznych naszego regionu.

Wśród muzealników miał przyjaciół, koleżanki i kolegów. Cieszył się wśród wszystkich nas autorytetem, szacunkiem. Swoją wiedzą i doświadczeniem gotów był zawsze wesprzeć Muzeum.

Żegnamy Andrzeja Ceterę, człowieka, któremu Tarnów i Muzeum Okręgowe wiele zawdzięcza. Informujemy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę, 2 lutego o godzinie 14.00 w Gromniku. Pół godziny wcześniej rozpocznie się modlitwa różańcowa.

Wszystkim bliskim, składamy wyrazy współczucia.