Opis otoczenia i wejścia Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci – youtube

Opis otoczenia i wejścia do Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci

Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci znajduje się w budynku wartowni dawnych koszar austriackich. Obecnie jest to nowoczesna budowla, gdzie dominuje szkło i cegła. Poziomy rzut budowli przypomina kształtem literę „L”.

Budynek usytuowany jest przy ruchliwym skrzyżowaniu w obrębie ul. Mościckiego i Szkotnik.
Wzdłuż chodników na ul. Szkotnik i ul. Mościckiego biegnie ogrodzenie, które oddziela niewielki placyk od tych ulic. Od strony ul. Mościckiego ogrodzenie kończy się na ścianie budynku w którym zlokalizowane jest Centrum. W tej części budowli znajduje się przeszklone wejście do budynku. Mijając drzwi i idąc kilka kroków dalej, możemy skręcić za róg budynku. Po przejściu paru kroków znajdziemy się na parkingu, ulokowanym wzdłuż drogi wewnętrznej, która prowadzi do dalszych, dawnych zabudowań austriackich.

Jak już wspomniano wejście do budynku znajduje się w głównej elewacji, od strony ul. Mościckiego. Drzwi są szklane z listą progową. W lewej części odrzwi jest dzwonek, w razie problemów z wejściem, prosimy dzwonić. Po przekroczeniu progu znajdziemy się w holu o wymiarach dł. 3 m, szer. 5 m. Na lewo od wejścia jest lada portierni, gdzie można zakupić bilety i uzyskać informacje o wystawie. Jest tu też plan tyflograficzny parteru ze znacznikiem NFC. Po jego zeskanowaniu telefonem zostanie odczytana informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń. Na prawo znajduje się wieszak na ubrania, niski stoli i krzesło. W prawym dalszym rogu jest przejście do korytarza a z niego na ekspozycję.