Dla osób z dysfunkcją ruchową dostępne są platformy, które umożliwiają pokonanie progów znajdujących się w budynku.

Bariery architektoniczne budownictwa z pocz. XX w. ograniczają przebywanie w pomieszczeniach  osób poruszających się na wózkach do jednej osoby.

Muzeum dysponuje rekwizytami wykonanymi na wzór eksponatów z ekspozycji. Chęć ich obejrzenia proszę zgłosić pracownikowi Muzeum.

W budynku dawnej stajni znajdują się: szatnia, recepcja i toaleta – dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Wjazd do budynku ułatwiają platformy.

Pewną przeszkodę może stanowić otoczenie domostw, do których prowadzą ścieżki wysypane drobnym kamieniem. Dlatego też została stworzona utwardzona ścieżka, która prowadzi do domu F. Curyłowej (od strony ogrodu) oraz do domu Stefanii Łączyńskiej.