Poza eksponatami dotyczącymi kultury ludowej regionu, w Muzeum gromadzone są  obiekty związane z życiem i kulturą Romów. Unikatowymi  obiektami są wozy cygańskie prezentowane na dziedzińcu Muzeum. Początek kolekcji romskiej to rok 1979, kiedy zorganizowano wystawę poświęconą Romom „Cyganie w kulturze polskiej” w Muzeum Okręgowym. Muzeum gromadzi wszelkie  obiekty romskie związane z ich życiem, historią, kulturą i tradycją, a także dokumenty, filmy, fotografie, muzykę oraz dzieła sztuki i inne formy przekazów ikonograficznych.  Wśród nich znajdują się  kopie najstarszych dokumentów zawierające informacje o sytuacji Romów na ziemiach polskich w latach 1602-1952 r., martyrologii  ludności romskiej, maszynopisy książek Jerzego Ficowskiego, jego korespondencja z lat 60. na temat wróżb czy zebrane przez niego wiersze poetów romskich. Muzeum posiada także materiały związane z poetką romską Papuszą (Bronisława Wajs), a także dokumenty sławnych niegdyś zespołów romskich „Roma” i „Terno”, materiały o ziołolecznictwie Romów czy prace Marcela Cortiade związane ze standaryzacją języka romskiego. W zbiorach romskich utworzono także bibliotekę w ilości blisko 1000 pozycji. Od 1981 r. archiwum muzeum posiada pełne zestawy informacji prasowych na temat Romów, kompletowanych dla nas przez Agencje Prasowo-Informacyjną GLOB w Warszawie.

Danuta Cetera
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
2021 r.