W skład kolekcji romskiej wchodzą zarówno przedmioty bezpośrednio związane z ich użyciem czy wytworzeniem przez Romów, jak też wszelkie dzieła (głównie sztuki), które w treści zawierają tematykę romską. Do tej kolekcji zalicza się m. in. niewielki zbiór malarstwa i grafiki (m. in. J. Challota) już wcześniej posiadanego w zbiorach Działu Sztuki Muzeum Okręgowego. Zbiory romskie pozyskiwane są głównie drogą zakupów. Znaczną część takich zbiorów zakupiono bezpośrednio od Romów w czasie dwóch wypraw do Bułgarii w latach 1998 i 1999 . Część eksponatów pozyskano w formie darów, np. kilka figurek do tzw. fałszywej magii, niektóre stroje, narzędzia i inne realia. W kolekcji romskiej niewątpliwie szczególne miejsce zajmują wozy, tzw. ostrowskie, typu wagonowego, wykonane w zakładach rzemieślniczych w Wielkopolsce na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku – ostatnie jakie zostały wyprodukowane w Polsce na zamówienie Cyganów. Jest tych wozów 5. Stroje i biżuteria – to około 70 przedmiotów, rzemiosło artystyczne – 25, narzędzia i sprzęty – ok. 160 przedmiotów, kolekcja malarstwa i grafiki o tematyce romskiej i dzieł wykonanych przez Romów składa się z około 200 przedmiotów. Ogółem kolekcja realiów liczy blisko 500 przedmiotów.

W zbiorach cyganologicznych ponadto zgromadzono bibliotekę o ponad 500 pozycjach, wideotekę – 85 pozycji, fonotekę – 250 pozycji, wśród czasopism znajduje się niemal 40 tytułów. Wartościowym zbiorem jest zbiór wycinków prasowych o tematyce romskiej – gromadzony od 1981 r., a także ponad 80 teczek różnych materiałów, w tym 13 teczek materiałów przekazywanych przez Jerzego Ficowskiego. Ponadto: ok. 120 kart pocztowych o tematyce romskiej, ponad 100 plakatów i ponad 5 000 zdjęć.

Adam Bartosz
Muzeum Okręgowe w Tarnowie