Skład Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Tarnowskiej

Kadencja 2021-2024

 

 • Jan Święch – Przewodniczący Rady, Przedstawiciel Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ; prof. dr hab. Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni członek Rady Muzeum Okręgowym w Tarnowie, muzealnik, antropolog kulturowy, wieloletni prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, członek Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Grzegorz Kozioł – Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiciel Powiatu Tarnowskiego; Wójt Gminy Tarnów
 • Józef Gawron – przedstawiciel Województwa Małopolskiego, pełniącego funkcję organizatora dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Monika Gubała – przedstawiciel Województwa Małopolskiego, pełniącego funkcję organizatora dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie; Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
 • Krystian Hytroś – przedstawiciel Województwa Małopolskiego, pełniącego funkcję organizatora dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie; Starosta Powiatu Proszowickiego
 • dr hab. Jacek Górski – przedstawiciel Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Tarnowie; archeolog,  Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, kustosz dyplomowany. Od 2004 r. wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
 • Agnieszka Kawa – przedstawiciel Gminy Miasta Tarnowa; Zastępca Prezydenta  Miasta Tarnowa ds. Kultury i Komunikacji Społecznej 
 • Paulina Obara – przedstawiciel Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; Kierownik Delegatury  w Tarnowie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie 
 • dr hab. Anna Pachowicz – przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie; profesor uczelni w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
 • ks. dr Piotr Pasek – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Tarnowie; Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie
 • Anna Pieczarka – przedstawiciel dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie; Posłanka na Sejm RP, polska polityk i samorządowiec, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego V i VI kadencji,  członek zarządu województwa (2018–2019), posłanka na Sejm IX kadencji.