Sposób dotarcia do Zagrody Felicji Curyłowej w Zalipiu

Zagroda ulokowana jest w miejscowości Zalipie, ok. 35 km na północ od Tarnowa. Muzeum mieści się zaraz przy drodze głównej.

Najłatwiejszy i najszybszy środek transportu to własny transport. Samochód można pozostawić przy drodze, zaraz obok bramy wejściowej.

Udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach

Dla osób z dysfunkcją ruchową dostępne są platformy, które umożliwiają pokonanie progów znajdujących się w budynku.

Bariery architektoniczne budownictwa z początki XX w. ograniczają przebywanie w pomieszczeniach osób poruszających się na wózkach do jednej osoby.

Muzeum dysponuje rekwizytami wykonanymi na wzór eksponatów z ekspozycji. Chęć ich obejrzenia proszę zgłosić pracownikowi Muzeum.

Na poziomie parteru znajduje się również: szatnia, recepcja i toaleta – dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

***Pewną przeszkodę może stanowić otoczenie dworu, którego ścieżki są wysypane drobnym kamieniem. Dlatego też istnieje możliwość wjazdu samochodem na teren obiektu i zaparkowanie go przy wejściu do budynku.

fot. Wojciech Kiecka, Beata Gryz