Z menu bocznego prosimy wybrać odpowiedni oddział.

KOORDYNATOR DOSTĘNOŚCI

PJM_Koordynator dostęności

Nagranie audio_Koordynator dostęnóści

Koordynatorem dostępności w naszej instytucji jest Pani Lucyna Marzec-Pałach. Udzieli ona Państwu wszelkich potrzebnych informacji i pomoże zaplanować wizytę w poszczególnych muzealnych oddziałach. Kontakt z nią jest możliwy poprzez drogę mailową, telefoniczną i wiadomość SMS.

Adres e-mailowy: dostepnosc@muzeum.tarnow.pl; tel. komórkowy: + 48 602146811

ASYSTEN OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PJM_Asysten osoby z niepełnosprawnością

Nagranie audio_Asystent os. z niepełnosprawnością

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracownika Muzeum w dotarciu do wybranego muzealnego Oddziału z najbliższego punktu komunikacyjnego. W tym celu należy skontaktować się z Koordynatorem Dostępności, przynajmniej na dwa dni przed planowaną wizytą.

EWAKUACJA

PJM_Ewakuacja

Nagranie audio_Ewakuacja

Podczas sytuacji, gdy Państwo będąc na terenie jednego z budynków Muzeum Okręgowego w Tarnowie usłyszą dźwięk alarmu należy kierować się do wyjścia i wykonywać polecenia pracowników.