Muzeum Historii Tarnowa i Regionu to miejsce przyjazne dla dzieci i młodzieży. Wyzwanie dla najmłodszych stanowi wykonanie zadania wyznaczonego przez kataryniarza – zebranie odgłosów ukrytych w różnych przestrzeniach ekspozycyjnych. Sala zabaw „pod szczęśliwą gwiazdką” stwarza okazję do przygotowania inscenizacji teatrzyku kukiełkowego, zagrania w „gwiazdkę i księżyc” czy zabawy repliką średniowiecznego miecza. Zwiedzający mogą na chwilę stać się archeologami prowadzącymi wykopaliska, skrybami w średniowiecznej kancelarii, zagrać w cechowe domino lub rozświetlić Tarnów światłem elektrycznym. Profesjonalna sala edukacyjna daje możliwość uczestniczenia w lekcjach muzealnych i warsztatach.

(mb)


Oferta czasowa

brak ofert


Oferta stała
1. Lekcja muzealna - „W cieniu starych ruin

Zajęcia związane z rozwojem architektury obronnej na przestrzeni dziejów. W trakcie których po krótkiej prelekcji zostanie wykonana kartonowa makieta historycznych ruin. Zajęcia dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zajęcia wzbogacone o układanie puzzli.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane); przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie
koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 90 min.
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 200


2. Lekcja muzealna - „Dawne życie w neolicie

Zajęcia opowiadające o najdawniejszej historii regionu tarnowskiego, prowadzone w oparciu o artefakty archeologiczne zgromadzone na ekspozycji stałej muzeum. Podczas lekcji każdy uczestnik wykona bransoletkę w technice makramy.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane); szkoły podstawowe od klasy IV, szkoły średnie
koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 90 min.
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 200


3. Lekcja muzealna - „W blasku tarnowskiej Leliwy

Zajęcia muzealne prowadzone w oparciu o galerię wybranych eksponatów związanych z regionem. W czasie lekcji uczestnicy poznają kalendarium i ciekawostki historyczne związane z wybraną gminą powiatu tarnowskiego.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane);szkoły podstawowe od klasy IV, szkoły średnie
koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 60 min.
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów

wymagana rezerwacja z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem:
telefon: 14 621 21 49, wew. 20


4. Lekcja muzealna - „Opowieść o pewnym herbie

Zajęcia muzealne o herbie Tarnowa i herbach właścicieli miasta na przestrzeni wieków (Tarnowscy, Ostrogscy, Sanguszkowie) z uwzględnieniem eksponatów znajdujących się na wystawie stałej. Na zakończenie uczestnicy własnoręcznie wykonają pamiątkową przypinkę.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane); przedszkola, klasy I-III
koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok 60 min.
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 200


5. Lekcja muzealna - „Na dawnym jarmarku, czyli słów kilka o historii rzemiosła i handlu w Tarnowie i regionie

Zajęcia muzealne prowadzone w oparciu o prelekcję oraz eksponaty związane z cechami rzemieślniczymi prezentowane na wystawie stałej. Integralną częścią spotkania będzie własnoręczne wykonanie gwoździa.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane); przedszkola, szkoły podstawowe
koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 60 - 70 min.
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 200


6. Lekcja muzealna - „To jest Tarnów

Lekcja muzealna prezentująca najważniejsze zagadnienia z historii Tarnowa i regionu oraz zabytki miasta. Podczas tych zajęć zaprezentowane będą także wybitne postaci historyczne związane z Tarnowem

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane); grupy szkolne
koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 60 - 75 min.
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów

rezerwacja:
telefon: 14 621 21 49, wew. 200


Spacery historyczne
1. „Po Tarnowie przez epoki i style”

Podczas spaceru uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami architektury i sztuki na przestrzeni wieków w oparciu o najciekawsze zabytki znajdujące się centrum Tarnowa. Spacer rozpoczynamy od poznania historii renesansowych kamienic Rynek 20-21, w których funkcjonuje Muzeum Historii Tarnowa i Regionu.

Liczba i wiek uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane); szkoły podstawowe od klasy IV, szkoły średnie
koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 2 godziny
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów


2. „Śniadanie z niepodległością”

Gra terenowa rozpoczynająca się prelekcją w budynku Muzeum Historii Tarnowa i Regionu na części ekspozycji stałej. Podczas części spacerowej w centrum Tarnowa uczestnicy poznają najważniejsze miejsca i postacie związane z odzyskaniem niepodległości.

Liczba i wiek uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane); szkoły podstawowe, szkoły średnie

koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 2 godziny
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów


3. „Historia Tarnowa w pigułce”

Punktem wyjścia  będzie profesjonalna prezentacja multimedialna (tzw. mapping) w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu dotycząca dziejów miasta. Następnie uczestnicy wyruszą na spacer, podczas którego poznają dalszą jego historię i najważniejsze zabytki.

Liczba i wiek uczestników: do 30 osób (grupy zorganizowane); wszystkie grupy wiekowe

koszt: 9 zł / osoba
czas trwania: ok. 2 godziny
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów