Muzeum Historii Tarnowa i Regionu to miejsce przyjazne dla dzieci i młodzieży. Wyzwanie dla najmłodszych stanowi wykonanie zadania wyznaczonego przez kataryniarza – zebranie odgłosów ukrytych w różnych przestrzeniach ekspozycyjnych. Sala zabaw „pod szczęśliwą gwiazdką” stwarza okazję do przygotowania inscenizacji teatrzyku kukiełkowego, zagrania w „gwiazdkę i księżyc” czy zabawy repliką średniowiecznego miecza. Zwiedzający mogą na chwilę stać się archeologami prowadzącymi wykopaliska, skrybami w średniowiecznej kancelarii, zagrać w cechowe domino lub rozświetlić Tarnów światłem elektrycznym. Profesjonalna sala edukacyjna daje możliwość uczestniczenia w lekcjach muzealnych i warsztatach.

(mb)

 

Oferta stała
Lekcja muzealna - „Jak w pradziejach garnki lepiono” (nowość)

Zajęcia poświęcone „rewolucji neolitycznej” i śladom najstarszego osadnictwa pierwszych rolników w regionie tarnowskim. Uczestnicy warsztatów wykonują własnoręcznie naczynie gliniane techniką wałeczkową.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością wzroku
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: ok. 60-75 min.
koszt: 14 zł / osoba
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 200


Lekcja muzealna - „Dawne życie w neolicie”

Zajęcia związane z archeologią ziem polskich. Każdy uczestnik wykonuje bransoletkę w technice makramy.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
czas trwania: ok. 90 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 200


Lekcja muzealna - „To jest Tarnów!”

Lekcja muzealna prezentująca najważniejsze zagadnienia z historii Tarnowa i regionu.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
studenci
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością wzroku
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: od 60 do 75 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
tłumacz PJN po stronie grupy
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 200


Lekcja muzealna - „W blasku tarnowskiej Leliwy”

Zajęcia muzealne prowadzone w oparciu o galerię wybranych eksponatów związanych z regionem. W czasie lekcji uczestnicy poznają kalendarium i ciekawostki historyczne związane z wybraną gminą powiatu tarnowskiego.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
tłumacz PJN po stronie grupy
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 200


Lekcja muzealna - „Opowieść o pewnym herbie”

Lekcja muzealna o herbie Tarnowa i herbach właścicieli miasta na przestrzeni wieków (Tarnowscy, Ostrogscy, Sanguszkowie) z uwzględnieniem eksponatów znajdujących się na wystawie stałej. Na zakończenie uczestnicy własnoręcznie wykonają pamiątkową przypinkę.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-5)
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: ok. 60 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 200


Lekcja muzealna - „Na dawnym jarmarku, czyli słów kilka o historii rzemiosła i handlu w Tarnowie i regionie”

Zajęcia muzealne prowadzone w oparciu o prelekcję oraz eksponaty związane z cechami rzemieślniczymi prezentowane na wystawie stałej. Integralną częścią spotkania będzie własnoręczne wykonanie gwoździa.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
seniorzy
studenci
czas trwania: ok. 60-70 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 200


Lekcja muzealna - „Jan Szczepanik – geniusz, wynalazca, konstruktor”

Lekcja związana jest z prezentowaną lekcją czasową pod tym samym tytułem. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się życiem genialnego wynalazcy i jego projektami. Tworząc monochromatyczny obrazek w kolorze niebieskim poznają jedną z technik fotograficznych – cyjanotypię.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: ok. 70-100 min. (zależnie od pogody)
koszt: 14 zł / osoba
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
uwagi:
rezerwacja wymagana z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 200


Lekcja muzealna - „Po Tarnowie przez epoki i style”

Lekcja muzealna – spacer historyczny. Uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami architektury i sztuki na przestrzeni wieków w oparciu o najciekawsze zabytki znajdujące się centrum Tarnowa, w tym renesansowe kamienice Rynek 20-21, w których funkcjonuje Muzeum Historii Tarnowa i Regionu.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
studenci
czas trwania: ok. 120 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
zajęcia w formie spaceru po Tarnowie
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 200


Lekcja muzealna - „Śniadanie z niepodległością”

Lekcja muzealna – spacer historyczny w postaci gry terenowej rozpoczynającej się prelekcją na ekspozycji stałej Muzeum Historii Tarnowa i Regionu. Podczas części spacerowej w centrum Tarnowa uczestnicy poznają najważniejsze miejsca i postacie związane z odzyskaniem niepodległości.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
studenci
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością wzroku
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: ok. 120 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
zajęcia w formie spaceru po Tarnowie
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 200


Lekcja muzealna - „Historia Tarnowa w pigułce”

Lekcja muzealna – spacer historyczny – punktem wyjścia będzie profesjonalna prezentacja multimedialna (tzw. mapping) w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu dotycząca dziejów miasta. Następnie uczestnicy wyruszą na spacer, podczas którego poznają dalszą jego historię i najważniejsze zabytki.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
młodzież – szkoły ponadpodstawowe
studenci
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością słuchu
osoby z niepełnosprawnością wzroku
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: ok. 120 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
uwagi:
wymagana rezerwacja
zajęcia w formie spaceru po Tarnowie
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 200


Lekcja muzealna - „W cieniu starych ruin” (chwilowo niedostępna)

Zajęcia związane z architekturą obronną oraz ze sztuką prowadzenia wojen i oblężeń. Na lekcjach wykonana jest kartonowa makieta historycznych ruin.

liczba uczestników: do 25 osób (grupy zorganizowane)
wiek uczestników:
dzieci – przedszkole
dzieci – edukacja wczesnoszkolna
dzieci – szkoła podstawowa (kl. 4-8)
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
osoby z niepełnosprawnością intelektualną
czas trwania: ok. 90 min.
koszt: 12 zł / osoba
miejsce: Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
uwagi: wymagana rezerwacja
rezerwacja: nr telefonu: (+48) 14 621 21 49, wew. 200