INFORMACJA W WERSJI AUDIO

Lampa naftowa

Lampa została wykonana ze szkła i miedzi.  Dolna część lampy to szklany pojemnik na paliwo – naftę, przypominający swym kształtem walec. W górnej części walca w swym obwodzie ma wgłębienie, w którym umieszczona została miedziana obręcz.

Na szklanym pojemniku osadzony jest miedziany palnik, zakończony małą rurką z której wystaje knot – z którego wydobywa się płomień. Górna część palnika jest osłonięta szklanym kloszem, który stanowi 2/3 wysokości lampy. Miedziany palnik z boku ma pokrętło, służące do regulowania wysokości płomienia.

W miejscu gdzie jest uchwyt przymocowane jest lusterko, które odbijało płomienie.

Za wynalazcę lamy naftowej uważany jest Ignacy Łukasiewicz – polski chemik, farmaceuta i przedsiębiorca. Skonstruował ją we Lwowie w 1853. Odkrycie to miało bezpośredni wpływ na rozwój przemysłu naftowego.

Lampa została podarowana. Miejsce powstania – Polska.